ALTERNATIVNÍ POHONY

ALTERNATIVNÍ POHONY

Na českých silnicích jezdí již téměř 21 000 vozů na stlačený zemní plyn neboli CNG. Je to výrazem rostoucí obliby ekologických a ekonomicky výhodných alternativních paliv u řidičů jak v případě firemních, tak soukromých cest. V minulosti preferované naftové motory čelí dnes silné konkurenci jiných úspornějších paliv.

Výhody CNG

Obliba ekologických a ekonomicky výhodných alternativních paliv v ČR roste. Čeští řidiči, ať už firemní nebo ti soukromí, odhalují kouzlo alternativních paliv a to především toho nejvíce dostupného z nich - stlačeného zemního plynu, neboli CNG.

Nízké náklady na palivo

 

Dostupná pořizovací cena automobilu

Nulová silniční daň pro firmy

 

Šetrnost k životnímu prostředí

 

Bezpečnost


Komfort


Stále se rozšiřující síť plnících stanic

 

Parkování